Fysioterapi - rehabilitering och behandling

Tidigare hette titeln sjukgymnast

För att få kalla sig legitimerad fysioterapeut krävs genomförd högskoleutbildning på 3 år och ett godkännande från Socialstyrelsen. Sedan november 2010 krävs det inte längre en remiss för att besöka en fysioterapeut. Som fysioterapeut (tidigare titel sjukgymnast) har jag en bred utbildning och kan erbjuda dig mycket, från träning i gym till mobilisering av leder. 

Jag tror på att kombinera träning och behandling för att uppnå bästa möjliga resultat; lindra symtomen/smärtan och stärka upp kroppen med träning. Fysioterapi är inte enbart för den som är sjuk, har skadat sig eller är opererad. I min yrkesroll som fysioterapeut kan jag hjälpa till med pre-rehab, rehabilitering och kompletteringsträning inför operation eller vid prestationshöjning.

”Sjukgymnastik eller fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för fysioterapeutens yrkesroll. I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver. En fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå.”