Smärta och ryggbesvär för patienter

Trauma, sjukdomstillstånd eller överbelastning kan leda till att patienten minskar sin fysiska aktivitetsnivå och försöker begränsa rörelser kring närliggande leder. När detta inträffar kring ryggraden kan besvärsbilden bli komplicerad. Ett bekymmer för de patienter som genomgår aktiv rehabilitering kan vara att de inte vet hur stor rörelse de ska göra och inte heller med vilken belastning.

Försämrad muskelfunktion och lägre ämnesomsättning i muskelvävnaden bidrar till att genomblödningen i muskler och närliggande leder minskar, vilket kan ha en negativ inverkan på tillfrisknandet. Långvarigt smärttillstånd, låg fysisk aktivitetsnivå eller rörelserädsla kan bidra till att smärtan blir kronisk.

 

Om David Spine Concept

1981 skapades företaget bakom David Spine Concept (DSC) i Finland och påbörjade då utvecklingen av träningsmaskiner i samarbete med forskare. Konceptet kan behandla och förbättra tillstånd som; lumbago, buktande disk, diskbråck och överrörlighet. DSC finns idag i 30-tal länder med anläggningar runt om i världen bland annat i USA, Tyskland, Kina, Egypten, Finland och Spanien.

Utmärkande med DSC

De stora skillnaderna mellan DSC och vanliga gymmaskiner är främst belastningskurvan och dess mekanik, de automatiska maskininställningarna som sker när en patient loggar in samt det interaktiva feedback-systemet. Tack vare fixationspunkterna i maskinerna är det stor skillnad i hur bålmuskulaturen aktiveras jämfört med vanliga gymmaskiner. Den segmentella rörelsen kombinerat med att patienten hela tiden ser utförandet är faktorer som gör DSC till ett unikt koncept.

Att ha vårdpersonal som kontinuerligt mäter patientens smärta och progression i träningen kan vara tids- och resurskrävande. Om mätmetodiken varierar kan små olikheter mellan vårdgivarna ha stor inverkan på patientens resultat. DSC har ett standardiserat mätprotokoll som möjliggör upprepade tester i en kontrollerad miljö.

 

Syftet med DSC

Konceptet syftar till att ge patienten kännedom och förståelse för hur dennes hälsotillstånd kan förbättras med hjälp av kontrollerade rörelser och hur rygghälsan kan förbättras med specifik bålträning. Patienter som använder DSC svarar på ett smärtformulär vid varje träningspass där de själva får rita ut var smärtan är lokaliserad och även vilken typ det rör sig om (smärta, utstrålande smärta, domningar och/eller muskelsvaghet).

Tack vare konstruktionen och det interaktiva feedback-systemet kan patienten höja sin neuromuskulära kontroll och därmed blir det patienten själv som genom aktivt fysiskt arbete förbättrar sin hälsa.

 

Tester och resultat för patient och vårdgivare

Varje patient får ett individuellt anpassat träningsprogram som baseras på ett rörelse- och styrketest gjort tillsammans med en fysioterapeut. Patientens resultat redovisas enskilt och även utifrån referensdata (1060 kvinnor och 1537 män i varierande åldrar). Det innebär att resultatet och träningsprogrammet tar hänsyn till patientens förutsättningar.

Testresultaten redovisas överskådligt för patienten och ansvarig fysioterapeut kan inhämta mer detaljrika mätvärden. I bilden nedan visas ett för- och eftertest för en patient. Första testet i blått, efterföljande andra test i orange och det gråa området är referensområdet.

Träningstillfällen och tidsåtgång

Vanligen ska patienten genomföra två pass per vecka och ett pass tar uppskattningsvis 30 minuter, beroende på träningsprogram. Det är en lugn träningsform så patienten behöver inte byta om eller duscha efteråt.

 

Lämna ett svar